Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1131/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Ngày 24/3/2023, Bộ Tài chính có Quyết định số 436/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược và 13 đề án thành phần để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt làm cơ sở để triển khai toàn hệ thống.
Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Chiều ngày 23/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo "Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030". Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Tư vấn thuế Việt Nam.
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Ngày 17/8/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 1258/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.