Ảnh hưởng của chênh lệch kế toán - thuế đến quyết toán và kiểm toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chênh lệch kế toán - thuế đến quyết toán và kiểm toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong bài viết này, nhóm tác giả khái quát và làm rõ khái niệm chênh lệch kế toán – thuế, bao gồm chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả phân tích ảnh hưởng của các chênh lệch đó đến công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các thủ tục kiểm toán cần được áp dụng khi kiểm toán khoản mục thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác kế toán thuế

Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác kế toán thuế

Kế toán thuế là một phần quan trọng không thể thiếu trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác này có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Các đơn vị cần tận dụng cơ hội và có giải pháp thích ứng với những yêu cầu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Thực hiện thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Thực hiện thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Nhằm giúp đẩy nhanh công tác xử lý miễn, giảm, hoàn thuế chính xác tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan vừa xây dựng quy trình miễn, giảm, hoàn thuế xuất nhập khẩu và điện tử hóa luôn quy trình này bằng “hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế”. Từ ngày 1/9, bắt đầu thực hiện thí điểm tại Cục Hải quan Hà Nội nhằm làm cơ sở để tổng kết, đánh giá, tiến tới nhân rộng thực hiện.
Phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ

Phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ

Công việc của Kế toán thuế và kế toán nội bộ khác nhau như thế nào, tính chất công việc nào quan trọng hơn. Bài viết này, Ketoan.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ được tính chất từng công việc của kế toán thuế và kế toán nội bộ, từ đó có thể chọn lựa được công việc phù hợp.
Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

Công việc kế toán thuế luôn đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối, một sự cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết vì phải làm việc với nhiều số liệu và hóa đơn, chứng từ kế toán. Trong quá trình làm việc, nhân viên kế toán thuế rất dễ mắc phải sai lầm nếu như không tập trung, đặc biệt với những sinh viên mới vào nghề. Vì vậy, bài viết dưới đây mong muốn sẽ chia sẻ những sai lầm cơ bản nhất để giúp công việc kế toán thuế diễn ra thuận lợi.