Quảng cáo
Quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ quốc gia. Qua đó, góp phần quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) an toàn, hiệu quả.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hướng tới kho bạc số

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hướng tới kho bạc số

2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số” nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống theo mô hình quản trị hiện đại, hướng tới Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, KBNN Đà Nẵng cũng đang quyết liệt cải cách để hướng tới mục tiêu này.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng vừa vinh dự là 1 trong 6 đơn vị được Tổng giám đốc KBNN tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn hệ thống. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Đà Nẵng thời gian qua.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Trong quý I/2021, chi đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt khoảng 4.555 tỷ đồng. Như vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã chủ động đề xuất một số giải pháp, thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.