Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Hoàng Ngân

Trong quý I/2021, chi đầu tư phát triển trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt khoảng 4.555 tỷ đồng. Như vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã chủ động đề xuất một số giải pháp, thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán trong thời hạn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau.
KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán trong thời hạn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau.

Theo Báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng, chi đầu tư phát triển trên địa bàn trong quý I/2021 là khoảng 4.555 tỷ đồng, trong đó, chi xây dựng cơ bản khoảng 4.454 tỷ đồng. Như vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư là thấp và chậm so với kế hoạch đề ra.

KBNN Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư chủ yếu là do hồ sơ giải ngân cho các gói thầu thuộc được các chủ đầu tư; ban quản lý dự án chuẩn bị gửi ra Kho bạc phần lớn chưa đúng quy định; thiếu quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư…

Thậm chí, có trường hợp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án địa phương không trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, KBNN Đà Nẵng chưa thể tiếp nhận và kiểm soát, thanh toán theo quy định.

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố, KBNN Đà Nẵng chủ động đề xuất và quyết liệt triển khai một số giải pháp sau:

Một là, kiến nghị các sở, ban, ngành xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, thanh quyết toán cũng như trong thi công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng… Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm và có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng.

Hai là, đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán với Kho bạc, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

Ba là, KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục thanh toán trong thời hạn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau. Đối với các hình thức thanh toán khác, KBNN Đà Nẵng sẽ kiểm soát, thanh toán chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp.

Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc đối với dự án, công tác chuẩn bị đầu tư, hồ sơ bao gồm: Kế hoạch vốn đầu tư năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư; dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục công việc thuộc công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt…