Cải thiện năng suất khu vực công

Cải thiện năng suất khu vực công

Nhằm giúp các nhà quản lý công đạt được mục tiêu chất lượng của chính sách và dịch vụ của chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn về cải thiện năng suất khu vực công
Chia sẻ kinh nghiệm triển khai kiểm toán nội bộ khu vực công

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai kiểm toán nội bộ khu vực công

Sáng ngày 28/7/2021, Bộ Tài chính cùng với Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Tổ chức Đào tạo Smart Train đồng tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả dành cho khu vực công". Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của giai đoạn đầu triển khai chức năng kiểm toán nội bộ.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu này phân tích tác động của các nhân tố đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ việc tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhóm tác giả đề xuất xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công trong lĩnh vực kế toán công và đo lường sự tác động của các nhân tố này. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực kế toán đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
Cơ cấu thu, chi ngân sách được cải thiện, nợ công giảm mạnh

Cơ cấu thu, chi ngân sách được cải thiện, nợ công giảm mạnh

5 năm qua, nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công theo tinh thần Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, cơ cấu thu, chi ngân sách đã được cải thiện theo hướng bền vững; đáng chú ý là nợ công đã giảm mạnh…
Mô hình lập dự toán ngân sách trên cơ sở thành quả của đơn vị công và gợi ý cho công tác kế toán

Mô hình lập dự toán ngân sách trên cơ sở thành quả của đơn vị công và gợi ý cho công tác kế toán

Ngân sách nhà nước là nguồn tài chính quan trọng nhất đối với Chính phủ các quốc gia khi điều hành kinh tế vĩ mô theo đúng định hướng. Bất kỳ nước nào cũng tập trung tìm hiểu cách thức sao cho tính toán được mức ngân sách sử dụng của từng đơn vị công một cách chính xác nhất. Nhiều mô hình dự toán ngân sách được đưa ra trong việc cải cách quản trị tài chính, kế toán công trên thế giới, trong đó mô hình dự toán trên cơ sở thành quả hoạt động – PBB là một minh chứng đáp ứng được tính hiệu quả và minh bạch cho ngân sách. Bằng phương pháp tổng hợp và nghiên cứu trường hợp điển hình, bài viết giới thiệu tổng quan về mô hình dự toán ngân sách trên cơ sở hoạt động và kinh nghiệm triển khai tại 3 quốc gia, qua đó rút ra khung lập dự toán trên cơ sở 6 bước để đề xuất gợi ý 7 chính sách cho kế toán công Việt Nam.