Thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu việc làm thỏa đáng và bền vững tại Việt Nam

Thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu việc làm thỏa đáng và bền vững tại Việt Nam

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về "Việc làm thỏa đáng tại Việt Nam" giai đoạn 2022 - 2026 (DWCP).
Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ cho người lao động và gia đình họ trước các rủi ro bị mất hoặc giảm thu nhập. Với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nói chung, người lao động khu vực phi chính thức nói riêng có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội quốc gia; đảm bảo công bằng xã hội giữa những người lao động ở các khu vực kinh tế; đảm bảo đời sống người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Tại các nước đang phát triển, việc làm được tạo ra tập trung nhiều ở khu vực phi chính thức. Tuy nhiên, những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội và các yếu tố biến đổi khí hậu, dịch bệnh đã khiến chính phủ các nước và các nhà hoạch định chính sách quan ngại về tính bền vững và đói nghèo ở khu vực này.
Mở rộng diện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khu vực phi chính thức tại Việt Nam

Mở rộng diện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khu vực phi chính thức tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu chính sách, cũng như kết quả mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động khu vực phi chính thức, từ đó đề xuất giải pháp tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian tới.
Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng bảo hiểm xã hội và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về bảo hiểm xã hội để tăng cường vai trò của bảo hiểm xã hội. Nhờ đó, số lượng người lao động trong khu vực chính thức và phi chính thức của nền kinh tế tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên.
BHXH Việt Nam: 25 năm góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo nền an sinh xã hội

BHXH Việt Nam: 25 năm góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo nền an sinh xã hội

Với mục tiêu tăng nhanh độ bảo phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), trong những năm qua, ngành BHXH đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thu hút người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH, tuy nhiên, đến nay số người tham gia BHXH vẫn tăng khá chậm. Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng, để tăng diện bao phủ BHXH cần phải tạo niềm tin, thay đổi nhận thức của người dân về những lợi ích khi tham gia BHXH.
BHXH tự nguyện: Muốn tăng phải hấp dẫn

BHXH tự nguyện: Muốn tăng phải hấp dẫn

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tăng hàng năm tuy nhiên chỉ có 30% là đối tượng tham gia mới, 70% còn lại là những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Việc thu hút lao động trong khu vực phi chính thức cũng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ thấp. Chính sách khuyến khích thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện còn nhiều khó khăn, bất cập...