Hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm để lấy ý kiến và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường TPDN phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả

Hoàn thiện khung khổ pháp lý để thị trường TPDN phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả

Thời gian qua, khung khổ pháp lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã liên tục được hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với thông lệ tốt của quốc tế, thị trường đã dần hình thành các cấu phần cần thiết để phát triển, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của các DN, tổ chức kinh tế, cũng như nhu cầu đầu tư của thị trường. Tuy nhiên, để thị trường TPDN tiếp tục phát triển an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý thị trường...
Phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng hướng tới nền kinh tế hiện đại

Phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng hướng tới nền kinh tế hiện đại

Trong những năm qua, cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên, để phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng nhanh, hiệu quả, bền vững, đảm bảo các dịch vụ cơ bản với chất lượng ngày càng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, đang có những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới cần phải giải quyết thấu đáo.
Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số

Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không công nhận và cấm giao dịch các loại tiền kỹ thuật số, không coi đó là tài sản, nhưng cho đến nay chưa có quy định nào cấm việc mua bán, tặng cho tiền kỹ thuật số... Đây là kẽ hở pháp luật, tạo cơ hội để các sàn giao dịch tiền ảo mọc lên, hoạt động công khai, rầm rộ với quy mô lớn để trục lợi.