Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng.
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh

Tính từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh tại 191 văn bản; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 quy định kinh doanh tại 56 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 41%.
Khuyến khích doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Khuyến khích doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 xác định mục tiêu đảm bảo các doanh nghiệp (DN) tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; khuyến khích các DN thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên mức quy định tối thiểu của pháp luật; qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (DN) về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (TTHC), để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Nhằm kích cầu tín dụng, giúp người dân, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế... nhiều ngân hàng tiếp triển khai một loạt gói tín dụng ưu đãi, với lãi suất cho vay rất ưu đãi dành cho khách hàng.
Phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện

Phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện

Để khắc phục khó khăn về cung ứng điện hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc phải bảo đảm cung ứng đủ than trong nước cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác; phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng từ 10% - 15% so với kế hoạch đề ra.
Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh

Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan...
Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Hiệu quả kinh tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nó thể hiện ở tương quan giữa kết quả sản xuất, kinh doanh và chi phí sản xuất. Bài viết nghiên cứu trong ngành kinh doanh du lịch, hiệu quả kinh tế du lịch cũng là một đại lượng để đánh giá về chất lượng và hiệu quả dịch vụ mà các nhà cung ứng cam kết với khách hàng. Hiệu quả kinh tế du lịch có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nhất định.