BIC tiếp tục lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tú Linh

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống và các giải pháp hiệu quả vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, BIC kinh doanh thành công khi tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Năm 2022, BIC sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm.
Năm 2022, BIC sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ đạt 2.885 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm 2020, hoàn thành 102% kế hoạch. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.716 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm 2020, hoàn thành 103% kế hoạh.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, các chỉ tiêu hiệu quả năm 2021 của BIC cũng tiếp tục đạt kết quả ấn tượng. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8% so với năm 2020, hoàn thành 172% kế hoạch.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, năm 2021, BIC cũng ghi dấu ấn ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Đặc biệt, năm 2021, lần đầu tiên thương hiệu BIC được Forbes Việt Nam định giá ở mức 10 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 3 tại thị trường bảo hiểm Việt Nam (bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ).

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, song song với việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiệu quả hoạt động, BIC sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm.

Theo đó, BIC sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như: kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp hơn với thực tế và định hướng kinh doanh; đầu tư phát triển các sản phẩm, kênh phân phối bán lẻ; nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các địa bàn trọng điểm…

Với định hướng Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV đặt ra cho hoạt động của BIC “Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển bền vững”, BIC sẽ tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện nhằm tạo sự bứt phá cho hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.