Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đề xuất chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT. Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất nhiều điểm mới về xác định chi phí quản lý; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi quản lý BHXH, BHTN và BHYT.
Bài 3: Lỗ hổng quản lý và nguy cơ khoa học bị trục lợi

Bài 3: Lỗ hổng quản lý và nguy cơ khoa học bị trục lợi

Qua kiểm tra, giám sát cũng như thực tế cho thấy, việc quản lý, sử dụng kinh phí khoa học công nghệ (KHCN) vẫn còn “mảng tối”, “lỗ hổng” dẫn đến nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm mất vai trò then chốt “đi trước, đón đầu” của lĩnh vực này đối với quá trình đổi mới, phát triển đất nước…
Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 298/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2023/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.
Đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng/lần.
Quy định về kinh phí hỗ trợ người trồng lúa

Quy định về kinh phí hỗ trợ người trồng lúa

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (ngày 06/01/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC (ngày 21/01/2016) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.