Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở của khách hàng tại TP. Hà Nội

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở của khách hàng tại TP. Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở của khách hàng tại TP. Hà Nội. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng để thu thập bảng câu hỏi khảo sát của từ 257 khách hàng trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng, 6 yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở bao gồm: Niềm tin, Tính bảo mật, Lợi ích kinh tế, Môi trường, Thái độ và Ảnh hưởng xã hội. Trong đó, yếu tố Niềm tin có tác động mạnh nhất đến hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở của khách hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp cho các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở qua các nền tảng.
Cho vay ngang hàng – đòn bẩy tài chính cá nhân của mô hình kinh tế chia sẻ

Cho vay ngang hàng – đòn bẩy tài chính cá nhân của mô hình kinh tế chia sẻ

Đại dịch COVID-19 bên cạnh những hệ lụy về kinh tế- xã hội thì ở một khía cạnh khác lại là “cú huých” lớn thúc đẩy sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của những ngành nghề kinh doanh mới hoạt động trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số với mô hình kinh tế chia sẻ.
Bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử

Bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử

Ngày 12/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 115/QĐ-TTg về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ
Kinh tế chia sẻ và cuộc cách mạng tư duy

Kinh tế chia sẻ và cuộc cách mạng tư duy

Các mô hình kinh tế mới đang xuất hiện như kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng, dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P lending); dịch vụ vận tải trực tuyến (GoViet, Bee, Grab, Fastgo…); dịch vụ chia sẻ phòng nghỉ và thuê phòng trực tuyến (Luxstay, Homestay, Airbnb, VRBO…); dịch vụ chia sẻ chỗ làm, gửi xe, chia sẻ nhân lực… đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam.
Phát triển mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng AIRBNB tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Phát triển mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng AIRBNB tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển bùng nổ và chi phối lớn đến cuộc sống con người như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ và kinh tế chia sẻ trở thành một xu hướng chiến lược trong kinh doanh. Đây cũng là tiền đề để mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng AIRBNB ra đời, giúp cho các chủ sở hữu căn hộ kết nối rộng rãi hơn với những khách hàng đầy tiềm năng trên Internet. Bài viết đề cập đến mô hình chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng AIRBNB tại Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển mô hình này trong thời gian tới.
[Infographics] Xu hướng kinh tế chia sẻ đang "làm mưa, làm gió" ở Việt Nam

[Infographics] Xu hướng kinh tế chia sẻ đang "làm mưa, làm gió" ở Việt Nam

Công nghệ số giúp cộng đồng doanh nghiệp (DN), người tiêu dùng chia sẻ và khai thác tài nguyên lẫn nhau. Từ đó, xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho DN, giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn. Đây chính là nền tảng của “kinh tế chia sẻ” - mô hình đang là hiện tượng “làm mưa làm gió” tại môi trường kinh doanh thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.