Áp dụng thành công công cụ KPI cần sự quyết tâm cao

Áp dụng thành công công cụ KPI cần sự quyết tâm cao

Theo các chuyên gia quản trị doanh nghiệp, việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trọng yếu (KPI) trong chiến lược lãnh đạo của các doanh nhân Việt là rất cần thiết và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công cụ này không đơn giản, đòi hỏi nhiều công sức và sự quyết tâm cao.