Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV đó là quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm

Điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 – Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết của Quốc hội đã nêu rõ những nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện quyết liệt trong thời gian tới như: bảo đảm ổn định, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ bên ngoài. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm.
Một số điểm mới đáng chú ý tại Luật Giá sửa đổi

Một số điểm mới đáng chú ý tại Luật Giá sửa đổi

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Giá sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Đây là một dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Tại Luật Giá sửa đổi, có một số điểm mới cần lưu ý.
Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết của Quốc hội đề nghị khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo chủ trương của cấp có thẩm quyền về phân loại xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm.
Kỳ họp thứ 5 thành công tốt đẹp, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Kỳ họp thứ 5 thành công tốt đẹp, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sau 23 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 24/6/2023, Quốc hội tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Với đa số đại biểu tán thành (97,37% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm 2% đến hết năm 2023

Thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm 2% đến hết năm 2023

Chiều 24/6/2023, tại phiên bế mạc, với 481/482 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm 2% từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.
Quốc hội biểu quyết thông Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Sáng 23/6/2023, với 460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã chính thức được thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.
Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.