Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Ngành Hải quan đón đầu kỷ nguyên số

Hải quan thế giới nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng đã và đang nỗ lực trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai nhằm đón đầu kỷ nguyên số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hải quan xanh.
Dịch vụ thẻ của Vietcombank: Tiên phong trong kỷ nguyên số

Dịch vụ thẻ của Vietcombank: Tiên phong trong kỷ nguyên số

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, đổi mới sáng tạo đã trở thành giá trị cốt lõi, giúp thương hiệu Vietcombank đến gần hơn với khách hàng và công chúng, không ngừng đem đến các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đặc biệt trong bối cảnh số hóa ngày càng diễn ra phổ biến.
Ứng dụng dữ liệu để đột phá trong kỷ nguyên số

Ứng dụng dữ liệu để đột phá trong kỷ nguyên số

Kinh tế số ngày càng có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh tác động của COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong nền kinh tế số, dữ liệu được xem là chìa khóa vàng, là “dầu mỏ” để tạo đột phá trong xây dựng kinh tế số. Dữ liệu sẽ không ngừng phát triển và thôi thúc các doanh nghiệp tăng cường năng lực xử lý, phân tích biến dữ liệu thành các giá trị.
Tài chính kế toán - Nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong thời kỷ nguyên số

Tài chính kế toán - Nền tảng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong thời kỷ nguyên số

Ngày 12/11/2021, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) đã phối hợp Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Tài chính Kế toán và Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính - kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” (FASPS-3) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Xu hướng quản trị nguồn nhân lực Vietcombank trong kỷ nguyên số

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực Vietcombank trong kỷ nguyên số

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, có tính sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa để đáp ứng yêu cầu số hóa ngân hàng trong giai đoạn hiện nay... Xác định tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Vietcombank đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu mới.
Phát triển ngân hàng Việt: Quy mô hay tốc độ?

Phát triển ngân hàng Việt: Quy mô hay tốc độ?

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng năm 2030 đã đặt ra mục tiêu 1-2 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực về tổng tài sản vào năm 2020.
Phát triển ngành Kế toán, Kiểm toán Việt Nam thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển ngành Kế toán, Kiểm toán Việt Nam thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết phân tích xu hướng mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam hiện nay, cơ hội việc làm và những thách thức đặt ra đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.