Lào Cai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Lào Cai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2022, để bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, với mục tiêu hết ngày 31/12 sẽ giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.
Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 74,7% dự toán

Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 74,7% dự toán

Với việc triển khai hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn, lũy kế thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Lào Cai quản lý từ đầu năm đến ngày 14/9/2022 đạt 1.150,4 tỷ đồng, bằng 74,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.540 tỷ đồng); bằng 63,9% chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh Lào Cai giao (1.800 tỷ đồng).
Đến năm 2025, Lào Cai sẽ có 60% doanh nghiệp triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng

Đến năm 2025, Lào Cai sẽ có 60% doanh nghiệp triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng

Theo Kế hoạch 191/KH-UBND về việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có tối thiểu 60% doanh nghiệp sản xuất triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng.
Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 1.747,4 tỷ đồng

Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 1.747,4 tỷ đồng

Vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, năm 2021, Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 1.747,4 tỷ đồng, bằng 100,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 20,2% so với năm 2020. Đây là kết quả tạo tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.