Đến năm 2025, Lào Cai sẽ có 60% doanh nghiệp triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng

Phạm Nga

Theo Kế hoạch 191/KH-UBND về việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có tối thiểu 60% doanh nghiệp sản xuất triển khai các dự án nâng cao năng suất chất lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 100% sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; phấn đấu mỗi năm có từ 1-2 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đến năm 2025, tối thiểu 60% doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, hàng hóa trọng điểm triển khai các dự án năng suất chất lượng; trong đó 50% triển khai các công cụ, phương án cải tiến năng suất, chất lượng.

Các doanh nghiệp điển hình đạt mức tăng năng suất của từng nhân tố thành phần đạt 35% vào năm 2025. Trên cơ sở này, hình thành mạng lưới năng suất chất lượng của tỉnh với đại diện của tối thiểu 50% doanh nghiệp sản xuất/cung cấp sản phẩm, hàng hóa trọng điểm. Hàng năm tổ chức hội nghị thường niên để triển khai Kế hoạch...

Đến năm 2030, 100% sản phẩm, hàng hóa trọng điểm của tỉnh công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu chuẩn khu vực. Trong đó, 100% các sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy;