Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung thúc đẩy liên kết vùng

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung thúc đẩy liên kết vùng

Sáng 18/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì Hội nghị ra mắt Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Hội nghị cũng nhằm triển khai hoạt động nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng...
Thúc đẩy liên kết vùng - đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Thúc đẩy liên kết vùng - đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng, là nguồn động lực, đầu tàu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thời gian qua, các địa phương trong vùng đã đẩy mạnh hợp tác, liên kết để cùng phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch; tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục bằng các giải pháp đột phá, đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động liên kết vùng.
Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng

Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng, cần có biện pháp, lộ trình cụ thể kết nối nguồn lực các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tốc độ hoàn thành các hạng mục có tính khớp nối khắc phục các điểm nghẽn của “trục khuỷu giao thông” cản trở liên kết vùng...
Giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc tìm kiếm những không gian phát triển ở cấp vùng, cụm vùng và tiểu vùng sẽ giúp tạo thêm động lực cho phát triển vùng.
Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng vào ngày 5/2 tới đây.
Phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ

Phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ

Ðược quan tâm đầu tư nhiều mặt, kinh tế biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từng bước thể hiện được vị trí, vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, các địa phương tăng cường liên kết, cộng đồng trách nhiệm trong kết nối khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển.
Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ

Tại phiên trao đổi, đối thoại chính sách, hầu hết đại diện lãnh đạo 5 tỉnh đều thừa nhận: Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả và chưa được như mong muốn, thậm chí có những vấn đề được xem như “lực cản” và khó chạm đến...
Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Thời gian qua, các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã có nhiều chương trình liên kết, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống người dân trong vùng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Tuy nhiên, phát triển kinh tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và đang là “vùng trũng” trong các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.
Liên kết vùng phải đi trước một bước

Liên kết vùng phải đi trước một bước

Liên kết vùng có vai trò quan trọng trong phát triển, là một trong những động lực cho tăng trưởng. Do đó liên kết vùng cần phải dài hơi, đi trước một bước và phải coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.