Tháng 1/2023, lượng vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh

Việt Hoàng

Tháng 1/2023, số dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới tại Việt Nam tăng 48,5% và gấp 3,1 lần số vốn so cùng kỳ năm 2022.

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt 1.69 tỷ USD
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt 1.69 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính từ đầu năm đến ngày 20/1/2023, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, dù lượng vốn FDI đăng ký trong tháng 1/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên, đây là tháng ghi nhận có lượng vốn FDI cấp mới chảy mạnh vào Việt Nam với 153 dự án mới có tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới có lượng vốn lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 651.9 triệu USD, chiếm 54.1% tổng vốn đăng ký cấp mới; Tiếp theo là ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%...

Cũng trong tháng 1/2023, đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam; Trong đó, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; Trung Quốc xếp thứ 2 với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%...

Về số vốn FDI đăng ký điều chỉnh, ghi nhận 89 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 306,3 triệu USD, giảm 75.9% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 660,8 triệu USD, chiếm 43,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 606,4 triệu USD, chiếm 40,1%; các ngành còn lại đạt 244 triệu USD, chiếm 16,2%.

Vê lượng vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 1/2023, có 204 lượt với tổng giá trị góp vốn 174,1 triệu USD, giảm 60,7% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 150,3 triệu USD và 126 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 23,8 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 112,3 triệu USD, chiếm 64,5% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 32,1 triệu USD, chiếm 18,4%; ngành còn lại 29,7 triệu USD, chiếm 17,1%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ghi nhận, tính trong tháng 1/2023 đã có 1,35 tỷ USD vốn FDI thực hiện tại Việt Nam, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn FDI được giải ngân...

 

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2023 đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, có 3 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh thêm 140,4 triệu USD.