Thương mại điện tử Việt Nam cần xanh hóa để giảm lượng khí thải carbon

Thương mại điện tử Việt Nam cần xanh hóa để giảm lượng khí thải carbon

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 nhấn mạnh, lĩnh vực bán lẻ trực tuyến có hai giai đoạn chính ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, bao gồm giao hàng liên quan đến lượng khí thải carbon của phương tiện giao thông và đóng gói hàng hóa sử dụng túi nylon, bọc bong bóng và đồ nhựa...
Thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

Thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Trước những thách thức ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng trọng điểm này, các bộ, ngành và đơn vị cung ứng dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
Nghiên cứu giải pháp khai thác ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong hoạt động logistics

Nghiên cứu giải pháp khai thác ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong hoạt động logistics

Để thực hiện nghiên cứu này, trước tiên tác giả nhận biết ý nghĩa của logistic và công nghệ thông tin viễn thông; tiếp đó, phân tích lý do công nghệ thông tin viễn thông tác động đến hoạt động logistic và nghiên cứu giải pháp để khai thác ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong quy trình logistic, thúc đẩy việc kiểm soát và quản lý hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ cuối cùng một cách hiệu quả nhất.
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistic

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Logistic

Với doanh thu khoảng 40 tỷ USD/năm, chiếm 21-25% GDP, logistics đang trở thành lĩnh vực mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Với tốc độ và quy mô trên, mỗi năm, ngành Logistic cần tới 20.000 nhân lực được đào tạo bài bản, có chất lượng, thế nhưng, thực tế chỉ đáp ứng được khoảng 5%. Nhân lực chất lượng cao đang là nút thắt khiến chi phí logistics/GDP của Việt Nam cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển khác. Thực tế trên đòi hỏi ngành Logistic Việt Nam cần sớm có giải pháp, thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Logictics Việt Nam.
Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số

Trong thời kỳ Cách mạng 4.0, các phương thức hoạt động kinh tế các quốc gia trên thế giới đều có sự thay đổi mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu dựa trên ứng dụng công nghệ số. Để thích ứng với nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế số, Nhà nước cũng phải đổi mới mô hình và cách thức áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh tế.
[Infographics] Hệ sinh thái vận chuyển của Amazon

[Infographics] Hệ sinh thái vận chuyển của Amazon

Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon đang tận dụng thế mạnh của mình trong lĩnh vực logistic, điện toán đám mây và dịch vụ kỹ thuật số để mở rộng phạm vi và khả năng vận chuyển toàn cầu.