Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Việt Hoàng

Chủ tịch Quốc hội cho biết, pháp luật hiện hành đang quy định 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ hướng cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở Tổ chiều ngày 22/10 về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), kèm theo đó là Luật Việc làm. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, pháp luật hiện hành đang quy định 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng chế độ hưu trí. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ hướng cần rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Lộ trình có thể rút xuống còn 15 năm và tiến tới 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, nếu người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà chỉ chờ 10 năm hoặc 15 năm đã được thụ hưởng sẽ khuyến khích việc tham gia để được hưởng lương hưu khi về già. Đây là một nhu cầu chính đáng, thực tế khách quan của người lao động. Đồng thời, qua việc rút ngắn thời gian và các điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội cũng thu hút người lao động tham gia và ở lại trong hệ thống nhiều hơn.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, cần rà soát lại mức đóng, phạm vi chi trả đối với các quỹ bảo hiểm ngắn hạn. Nếu kết dư nhiều như hiện nay thì có thể do mức đóng còn cao, hoặc mức đóng phù hợp nhưng mức chi chưa tương xứng, đầy đủ. Mặc dù luật quy định các Quỹ này có kết dư để phát triển dài hạn, đảm bảo tính an toàn.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, vừa qua số kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2020 chuyển sang trên 90.000 tỷ đồng nên Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo và quyết định, dành 1/3 số tiền đó để chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngày 24/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cũng trong ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 28/2021QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị khó khăn bởi COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với giá trị gói hỗ trợ lên tới 38.000 tỷ đồng.

Theo đó, 30.000 tỷ đồng dành chi hỗ trợ tiền cho người lao động với 6 mức, mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng, mức cao là hơn 3 triệu đồng. Qua đó, khoảng 13 triệu lao động được hưởng hỗ trợ.

Ngoài ra, 8.000 tỷ đồng dành hỗ trợ cho các doanh nghiệp qua việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% về 0%, trong thời gian 12 tháng. Đây là những hỗ trợ rất thiết thực và trực tiếp cho các doanh nghiệp.

Tại Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội cho biết, đến hết năm 2020, tổng số kết dư của Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 953.078 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Ốm đau, thai sản là 13.472 tỷ đồng; Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là 54.089 tỷ đồng; Quỹ hưu trí, tử tuất là 794.920 tỷ đồng và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 90.597 tỷ đồng.