Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Sáng ngày 26/4, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho các cán bộ, công chức nghiệp vụ chuyên trách toàn đơn vị.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021, với các nội dung chính đáng chú ý gồm: Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; sửa đổi, bổ sung cơ sở xác định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu; bãi bỏ thủ tục miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng...

Bên cạnh đó, Nghị định cũng đã bổ sung: Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, số lượng hàng hoá miễn thuế; Điều 31a quy định về việc thông báo, kiểm tra tình hình sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế; Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan; bổ sung quy định về việc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Toàn cảnh buổi tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP cho cán bộ công chức chuyên trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. 
Toàn cảnh buổi tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP cho cán bộ công chức chuyên trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. 

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP với các nội dung quy định cụ thể, minh bạch đã góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan Hải quan.

Đồng thời, với những nội dung thay đổi chính, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP cũng đã cơ bản xử lý được các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ sở pháp luật về chính sách thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa…

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Quốc Toản – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thuế Xuất nhập khẩu (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) đã giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản và đưa ra những vấn đề cần lưu ý khi triển khai áp dụng nhằm giúp cán bộ nghiệp vụ tránh được vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước đó, nhằm đưa các quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP áp dụng vào công tác nghiệp vụ đạt hiệu quả cao, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, các cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động lên kế hoạch tập huấn cho các cán bộ, công chức thuộc đơn vị.  Đồng thời, các đơn vị cần chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi, tuyên truyền để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nắm được nội dung Nghị định. 

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cũng yêu cầu, ngay trong tháng 4/2021, các đơn vị cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có vướng mắc cần báo cáo, đề xuất hướng xử lý để được hướng dẫn cụ thể tránh phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện.