Từ ngày 1/7, thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình theo mức lương cơ sở mới

Thu An

Từ ngày 1/7/2023, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh sẽ thay đổi thành 270.000 đồng.
Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh sẽ thay đổi thành 270.000 đồng.

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng và chế độ BHYT cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. 

Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí. Như vậy, mức chi phí này tăng 46.500 đồng so với trước ngày 1/7/2022.

Từ ngày 1/7, thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình theo mức lương cơ sở mới - Ảnh 1

Đối với mức đóng BHYT đối với hộ gia đình, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể như sau: Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở); Người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở); Người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở); Người thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Khi áp dụng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình điều chỉnh như sau: Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước ngày 1/7 là 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm).

Người thứ hai: 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước ngày 1/7: 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm).

Người thứ ba: 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước ngày 1/7: 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm).

Người thứ tư: 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước ngày 1/7: 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm).

Người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước 1/7: 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).

Việc điều chỉnh tăng mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở mới, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.