Từ 1/7, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới

Thu An

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn (BHTN) lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2023.

Các đối tượng trên đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới.
Các đối tượng trên đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới.

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 01/7/2023, đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTN lao động - bệnh nghề nghiệp gồm:

- Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTN lao động – bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng quy định tại Điều 2 làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp làm căn cứ đóng theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định Điều 123 Luật BHXH năm 2014.

- Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. 

Các đối tượng trên đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN lao động – bệnh nghề nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Đối với BHXH tự nguyện, mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2023, mức cao nhất là 36.000.000 đồng/tháng (1.800.000 đồng/tháng x 20 lần).

Mức đóng BHYT đối với nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT, từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2023 thì từ ngày 01/7/2023 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. 

Bên cạnh đó, mức đóng BHYT đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2023 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 01/7/2023 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; tổ chức ủy quyền thu; người tham gia BHXH tự nguyện tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.