Triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 - 2023

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 - 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 được dự báo sẽ thấp hơn so với ước tính ban đầu và nhiều quốc gia đang phát triển và có thu nhập thấp sẽ không thể cung cấp hỗ trợ tài khóa cho quốc gia mình do mất khả năng trả nợ vì lãi suất tăng cao, kèm theo nguồn thu của chính phủ bị suy giảm. Công ty Chứng khoán MB (MBS) đưa ra nhận định này trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới năm 2022.
Tạo khung khổ pháp lý đồng bộ để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tạo khung khổ pháp lý đồng bộ để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 9/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hỗ trợ phát triển Đức, Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam và Ngân hàng PVBank tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo thường niên thị trường trái phiếu Việt Nam 2019 và Đối thoại các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm

Khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm

Ngày 28/6/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm (CW), sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.