Miễn, giảm, gia hạn nộp thuế năm 2022 giảm thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Miễn, giảm, gia hạn nộp thuế năm 2022 giảm thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, dù giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN), song hàng trăm ngàn người nộp thuế đã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, giảm, gia hạn thuế với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần giúp doanh nghiệp (DN), cá nhân, hộ kinh doanh có cơ hội tái tạo vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, hoạt động, tạo ra những tín hiệu phục hồi kinh tế đáng ghi nhận, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Trước những dự báo về khó khăn, thách thức tiềm ẩn, ngay từ cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp hỗ trợ này được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đã kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực được ban hành giúp ngành Hàng không phục hồi

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực được ban hành giúp ngành Hàng không phục hồi

Bộ Tài chính cho biết, trong suốt hơn hai năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực từ miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, tiền thuê đất… liên tục được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành đã giúp cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua những khó khăn. Đối với ngành Hàng không, ngoài được hưởng các ưu đãi trên, còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ khác như việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.
Hai “điểm nghẽn” nhà ở xã hội

Hai “điểm nghẽn” nhà ở xã hội

Mục tiêu hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội hiện nay đã được cụ thể hóa và liên tục sửa đổi bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những quy định không mang tính khả thi.
Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Nhiều chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí sẽ được thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình vừa được Chính phủ ban hành.
Bộ Tài chính kịp thời xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định thi hành chính sách miễn, giảm thuế

Bộ Tài chính kịp thời xây dựng, trình Chính phủ dự thảo nghị định thi hành chính sách miễn, giảm thuế

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được sớm thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hiện đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước cho các đối tượng cụ thể.
Kịp thời triển khai giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Kịp thời triển khai giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai các giải pháp để đưa Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 nhanh chóng đi vào cuộc sống.