Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực được ban hành giúp ngành Hàng không phục hồi

Việt Dũng

Bộ Tài chính cho biết, trong suốt hơn hai năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực từ miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, tiền thuê đất… liên tục được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành đã giúp cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua những khó khăn. Đối với ngành Hàng không, ngoài được hưởng các ưu đãi trên, còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ khác như việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong thời gian vừa qua, một số hãng hàng không đã có kiến nghị về việc miễn thuế BVMT, đồng thời khẳng định việc áp dụng miễn giảm 100% thuế BVMT cho các hãng hàng không trong năm 2022 là cần thiết.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, trong suốt hơn hai năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ từ miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, tiền thuê đất… liên tục được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành để giúp cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua những khó khăn.

Đối với ngành Hàng không, các chính sách hỗ trợ được đánh giá là giải pháp thiết thực để thúc đẩy tăng trưởng cho cả nền kinh, do vậy ngoài được hưởng các ưu đãi trên, còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ khác như việc giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 nghị quyết (Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020) quy định giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít). Tổng thời gian giảm thuế BVMT theo 02 Nghị quyết là 17 tháng (từ 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021).

Gần đây, để tiếp tục hỗ trợ cho ngành Hàng không phục hồi và phát triển, trên cơ sở đánh giá hiệu quả, tác động của 02 nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 kéo dài chính sách giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu liệu bay thêm một thời gian và mức giảm cũng cao hơn nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành Hàng không.

Cụ thể, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 đã tăng mức giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm 2022.

Qua đánh giá cho thấy, việc giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đã đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành Hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, so với nhiều ngành sản xuất khác thì đối với ngành Hàng không bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung như: giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT (từ 10% xuống 8% trong năm 2022) quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế GTGT, thuế TNDN...), gia hạn tiền thuê đất hay chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí, thì ngành Hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ khác như việc giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay nêu trên.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, chiến lược (chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng, chống dịch) thì các doanh nghiệp cũng cần có sự đoàn kết, sẻ chia nhất định với Nhà nước để cùng vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.