Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Trần Huyền

Trước những dự báo về khó khăn, thách thức tiềm ẩn, ngay từ cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp hỗ trợ này được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đã kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất

Trong phạm vi lĩnh vực quản lý, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành để trình Chính phủ, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Trong đó, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%; tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng để thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí, áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân nhanh chóng tiếp cận với chính sách hỗ trợ cũng như sớm triển khai các giải pháp này vào thực tế.

Đặc biệt, trước tình hình biến động của giá dầu thế giới tăng cao trong thời gian gần đây tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng tới sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 thực hiện giảm từ 50% - 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến thực hiện các giải pháp nêu trên trong năm 2022 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng. Thực tế thực hiện tính đến cuối tháng 6/2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn, miễn, giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng.

Mới đây, để tiếp tục ổn định giá xăng dầu trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022 điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31/12/2022. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao. Qua đó, đóng góp vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trong thời gian qua.

Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước chịu nhiều tác động kém thuận lợi bởi dịch COVID-19 những năm vừa qua, trong khi đó vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt là việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh... đã tạo ra thách thức lớn với cân đối ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn luôn xác định đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp an tâm vượt qua khó khăn, sớm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó sẽ đóng góp trở lại cho nền kinh tế, cho ngân sách nhà nước và cũng là thực hiện nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, lâu dài.

Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đã được ban hành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp. Trước mắt, Bộ sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền quyết định để sớm triển khai vào thực tế các giải pháp giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức; điều chỉnh chính sách thuế đối với mặt hàng xăng, dầu trước diễn biến giá xăng, dầu tăng cao...

Theo Bộ Tài chính, bám sát các chủ trương, định hướng đã được đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, hướng tới hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan - các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân. Từ đó, tiếp tục tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.