Kịp thời triển khai giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Trần Huyền

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai các giải pháp để đưa Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công văn số 12373/BTC-TCT gửi các Bộ: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị phối hợp triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Tại văn bản trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết. Trong đó, tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 01/11/2021.

Bộ Tài chính đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chủ động rà soát Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch COVID-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn).

Từ đó, ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 làm căn cứ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp đối với hộ, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết. Quyết định ban hành gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trước ngày 05/11/2021.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết. Trong đó, tập trung các biện pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 01/11/2021.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp triển khai Nghị quyết theo Công văn số 12373/BTC-TCT nêu trên.

Trước đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Song song với việc trình trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nhanh chóng đưa chính sách đi vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng một cách sớm nhất.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có thể làm giảm thu ngân sách khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tính chung các giải pháp đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138 nghìn tỷ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đồng thời quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.