Nam Định: Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Nam Định: Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Năm 2022, với mức tăng trưởng 9,07%, tổng sản phẩm GRDP tỉnh Nam Định cao nhất từ trước đến nay, đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống giao thông, thay đổi bộ mặt nông thôn, hợp tác liên kết vùng, phát triển công nghiệp trong lợi thế so sánh với các tỉnh xung quanh, huy động mọi nguồn...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số hóa hoạt động đo lường

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số hóa hoạt động đo lường

Hiện nay, các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường tại tỉnh Nam Định đã bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực thiết yếu… Qua đó, giúp hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.
Phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp vào năm 2025

Phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp vào năm 2025

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có cách tiếp cận mới

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có cách tiếp cận mới

Trong gần ba thập niên qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu phần lớn là các sản phẩm cuối, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu, phụ tùng và vật liệu nhập khẩu. Trong thời gian tới, cần có cách tiếp cận mới đối với khu vực này để hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững.