Tỉnh Nam Định:

Phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp vào năm 2025

Theo Cát Tường/laodong.vn

Ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.

Khó khăn trong phát triển doanh nghiệp

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đã làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW cho biết, tính đến 31/12/2021, Việt Nam đã có gần 860 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15,3 nghìn hợp tác xã phi nông nghiệp và khoảng 5,1 triệu hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt như kỳ vọng. Phát triển doanh nghiệp về số lượng chưa đạt mục tiêu đề ra và con số 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2025 vẫn là thách thức lớn. Chất lượng doanh nghiệp còn hạn chế, số lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn còn rất hạn chế; chưa có nhiều thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới...

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển quan trọng. Năm 2021, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,9%, cao hơn so với mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm) (đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố); Tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 1 trên 2,9 tỷ USD; Thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng.

Đến nay, Tỉnh đã thành lập 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích 626 ha; thu hút được 528 doanh nghiệp, cơ xuất kinh doanh với tổng số vốn 6.600 tỷ đồng, thu hút 23.000 lao động. Ngoài ra, Nam Định hiện có 142 làng nghề được phân bố ở tất cả các huyện và thành phố.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ở Nam Định giai đoạn 2011-2021 vẫn còn những khó khăn tồn tại như tình hình dịch COVID-19 gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa phần doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, thiếu chiến lược lâu dài, chưa chủ động trong việc đề nghị hỗ trợ pháp lý; khả năng hấp thụ vốn thấp; trình độ công nghệ thấp, khó khăn trong quá trình hội nhập 4.0.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - Lê Văn Nghị cũng chỉ ra 4 vấn đề Nam Định cần quan tâm trong thời gian tới, trong đó: "Cần xây dựng quy mô doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân; quan tâm đầu tư khoa học công nghệ, giúp giảm giá thành đầu vào, tăng sức cạnh tranh; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm; liên kết hợp tác phải có hiệu quả, tôn trọng pháp luật, cộng đồng".

Phấn đấu có khoảng 14.500 doanh nghiệp

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân.

Tính đến ngày 31/7/2022, Nam Định có tổng số 10.958 doanh nghiệp (gấp 2,6 lần năm 2011) và 845 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng. Nam Định phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 14.500 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.

 Toàn cảnh hội nghị. 
 Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp uỷ đảng của tỉnh Nam Định trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, kỳ vọng trong thời gian tới, Nam Định sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn, đột phá hơn nhằm phát triển doanh nghiệp và phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ doanh nhân Nam Định.   

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc, để có giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành; đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp; coi doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Tiếp tục nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân trong các làng nghề. 

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp Tỉnh tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn tới, thực hiện mục tiêu đạt 14,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tính đến năm 2025. Nghiên cứu ban hành các nghị quyết riêng về phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân, trong đó lưu ý không chỉ về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng.