Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số hóa hoạt động đo lường

Phạm Nga

Hiện nay, các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường tại tỉnh Nam Định đã bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực thiết yếu… Qua đó, giúp hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics; công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao…
Hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics; công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao…

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đã đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia triển khai một số nội dung thuộc chương trình đảm bảo đo lường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở này, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện khảo sát 300 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN về các nội dung như: Hoạt động đo, thử nghiệm, kiểm tra được thực hiện tại các quá trình sản xuất, kinh doanh; đánh giá vai trò về hoạt động đo lường tại doanh nghiệp, tổ chức; nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức về hỗ trợ đo lường, đổi mới hoạt động đo lường. Từ đó, tổng hợp thông tin về nhu cầu đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn và lập kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu…

Hiện nay, các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định đã bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo, kết quả phép đo trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của đời sống như: điện năng, xăng, dầu, khí, nước sạch, vàng bạc, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi… Hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.

Thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như: công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics; công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao…