Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Tại Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Cải thiện chất lượng hàng hóa để thúc đẩy hàng Việt xuất khẩu thuận lợi

Cải thiện chất lượng hàng hóa để thúc đẩy hàng Việt xuất khẩu thuận lợi

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay các doanh nghiệp Việt có quy mô lớn vẫn chưa chú trọng xuất khẩu vào ASEAN mà chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đang gặp khó do công nghệ sản xuất còn lạc hậu. Trong khi đó, hàng hoá xuất khẩu vào khối các nước ASEAN còn phải cạnh tranh mạnh mẽ với hàng công nghệ cao của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể

Với việc tham gia áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể, năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Tương Lai thời gian gần đây đã được nâng lên rõ rệt. Năng suất lao động, năng suất chất lượng sản phẩm của Công ty theo đó cũng được cải thiện thông qua sự đánh giá tích cực từ phía khách hàng.
Doanh nghiệp ngành Thép áp dụng hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Doanh nghiệp ngành Thép áp dụng hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở cả thị trường trong và ngoài nước hiện nay, việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những giải pháp then chốt, giúp doanh nghiệp ngành Thép khẳng định thương hiệu và đứng vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.