VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển (*)

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển (*)

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021-2020, quá trình hoàn thiện, cải cách chính sách tài chính công cần được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc xuyên suốt, đó là cần duy trì và đảm bảo sự ổn định vĩ mô chung của nền kinh tế, củng cố và tăng cường khả năng chống chịu của nền tài chính công.

Kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của một số nước

Kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của một số nước

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong các sắc thuế đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần quản lý tiêu dùng. Làm thế nào để quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách từ thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và người nộp thuế là vấn đề đặt ra cần giải quyết. Bài viết làm rõ các vấn đề cần hoàn thiện về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và kinh nghiệm quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt của các nước hiện nay.

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra

Tại Việt Nam, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017 đã giao Chính phủ quy định việc thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bài viết đề cập về lý luận chung về quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước của một số nước, từ đó đưa ra định hướng xây dựng khuôn khổ quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra tại Việt Nam.

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Chính sách tài khóa hướng tới một ngân sách bền vững và ổn định về dài hạn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường cải thiện cân đối ngân sách. Trong bối cảnh thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa xác định được “điểm dừng”, việc tiếp tục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội là hết sức quan trọng. Bài viết này tập trung xem xét các vấn đề về chi ngân sách nhà nước những năm gần đây, xem xét các bài học về tăng cường kỷ luật, tiết kiệm ngân sách và các vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới ở Việt Nam.

Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/5/2021.

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Tờ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 mới chỉ đạt khoảng 16,7% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 mới chỉ đạt khoảng 16,7% kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 ước từ đầu năm đến ngày 30/4/2021 chỉ đạt 16,66% kế hoạch, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Các trường hợp được trợ giúp xã hội khẩn cấp

Các trường hợp được trợ giúp xã hội khẩn cấp

Bên cạnh các đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ cũng quy định các đối tượng, trường hợp được nhận trợ giúp xã hội khẩn cấp.

Phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại TP. Hà Nội

Phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại TP. Hà Nội

Bài viết đánh giá thực trạng phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại TP. Hà Nội trong giai đoạn 2016–2019, qua đó cho thấy, cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước tại TP. Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực như: Cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước gắn bó chặt chẽ với trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp được giao, tạo được tính chủ động của mỗi cấp khi tổ chức thực hiện, chủ động cân đối nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội...

Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại

Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại

Đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký kết phối hợp thu với 9 ngân hàng thương mại (NHTM). Việc phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) đã đem lại nhiều lợi ích cho các bên, đặc biệt tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào kết quả cải cách thủ tục hành chính nổi bật chung của ngành Tài chính.

An ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột (*)

An ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột (*)

Ở Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2020 an ninh tài chính quốc gia được đảm bảo trên hầu hết các trụ cột của an ninh ngân sách nhà nước (NSNN) (tỷ lệ thu NSNN từ thuế, phí, lệ phí; tỷ lệ thu nội địa; tỷ lệ bội chi NSNN); an ninh nợ công (dư nợ công; dư nợ chính phủ; dư nợ nước ngoài quốc gia; trả nợ của Chính phủ) và an ninh thị trường tài chính.

Gần 4 tháng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 120.378 tỷ đồng

Gần 4 tháng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 120.378 tỷ đồng

Từ ngày 01/04 đến ngày 28/04/2021, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 29.871 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/04/2021, thu ngân sách đạt 120.378 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán, đạt 36,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2020.

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh tài chính công, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tăng cường khả năng chống chịu, đảm bảo an ninh nền tài chính công có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, thể chế về quản lý tài chính công liên tục được cập nhật, hoàn thiện và đổi mới trên nhiều phương diện, qua đó, hỗ trợ hiệu quả tiến trình cơ cấu lại hệ thống tài chính công theo hướng an toàn, bền vững.

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán trong lĩnh vực công

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán trong lĩnh vực công

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, định mức

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, định mức

Để tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước hiệu quả, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bám sát và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bám sát và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021

Chiều ngày 23/4/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Tài chính và các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm soát các khoản chi từ ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Tăng cường kiểm soát các khoản chi từ ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế

Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế

Năm 2021, Cục Thuế Cao Bằng được Bộ Tài chính giao thu 1.275,4 tỷ đồng và UBND Tỉnh giao 1.800 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong quý I/2021, Ban Lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng đã quyết liệt chỉ đạo đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế và đạt được một số kết quả khả quan.

Kho bạc Nhà nước Lào Cai: Thu ngân sách quý I/2021 đạt 21% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước Lào Cai: Thu ngân sách quý I/2021 đạt 21% kế hoạch

Nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong quý I/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư...

Lượng tiền mặt giao dịch qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nông giảm, chỉ còn khoảng 4%

Lượng tiền mặt giao dịch qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nông giảm, chỉ còn khoảng 4%

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông, hầu hết các giao dịch thu, chi bằng tiền mặt được đơn vị ủy nhiệm cho các ngân hàng thương mại, do vậy, lượng tiền mặt giao dịch qua KBNN Đắk Nông hiện nay đã giảm, chỉ còn khoảng 4%.