Ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Thùy Linh

Nhờ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT), lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.
Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.

Thu thuế đạt 87,5% dự toán

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 51.366 tỷ đồng (bằng 122,3% so với dự toán, bằng 80,2% so với cùng kỳ); thu nội địa ước đạt 1.150.209 tỷ đồng (bằng 86,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,8% so với cùng kỳ); Thu thuế, phí nội địa ước đạt 916.247 tỷ đồng (bằng 85,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ).

Theo Tổng cục Thuế, để có kết quả này, trước những khó khăn, thách thức diễn ra trong năm 2023, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn Ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, NNT; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT.

Đặc biệt, các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho DN và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, trong công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tính đến hết ngày 31/10/2023, cơ quan thuế đã ban hành  15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 112.873 tỷ đồng, bằng 70,5% ước thực hiện đã báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội (160.000 tỷ đồng), bằng 91% cùng kỳ năm 2022.

Trong thanh tra kiểm tra thuế, tính đến 27/10/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 65,6% kế hoạch năm 2023 và bằng 94,2% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 48.704,97 tỷ đồng bằng 95,09% so với cùng kỳ năm 2022.       

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 10 là 159.452 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thời điểm cuối tháng 9/2023, tăng 7,9% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tính đến cuối tháng 10/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,1%.

Đẩy nhanh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 11 và quý IV/2023.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Theo đó, rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ đẩy nhanh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt; bám sát tiến độ báo cáo Bộ Tài chính về đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế.

Đặc biệt, sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới hoàn thuế giá trị gia tăng tại các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của NNT và cán bộ, công chức thuế.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023- 2025 đã được phê duyệt tại các quyết định của Bộ Tài chính; Thực hiện giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp cục về triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023 và hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Khẩn trương tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn thiện xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.