Kho bạc Nhà nước Cần Thơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước

Thùy Linh

Tại TP. Cần Thơ, công tác phối hợp thu giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại đã mang lại lợi ích cho cả KBNN, ngân hàng và người nộp thuế. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước. Ảnh Thùy Linh.
Kho bạc Nhà nước Cần Thơ chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước. Ảnh Thùy Linh.

Thu nộp ngân sách ngày càng thuận lợi

Trong những năm gần đây, việc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) ngày càng thuận lợi hơn với người nộp thuế. Hiện nay, tại TP. Cần Thơ, số thu NSNN trên địa bàn được thực hiện 100% tại các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) phối hợp thu. Kết quả này có được là nhờ một phần từ việc KBNN Cần Thơ và 9 KBNN quận, huyện trực thuộc đã ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN, thanh toán song phương điện tử với 10 hệ thống NHTM. Đến nay đã mở tổng số 74 tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu trên toàn địa bàn.

Theo ông Dương Thanh Bình - Phó Giám đốc KBNN Cần Thơ, công tác phối hợp thu giữa KBNN Cần Thơ và các NHTM mang lại lợi ích cho cả ba bên: KBNN, NHTM và đặc biệt là người nộp thuế. Quy trình thu, tổ chức phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với NHTM đã giúp KBNN Cần Thơ tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu của NSNN vào KBNN. Đồng thời, toàn bộ số tiền thu được trong ngày đều được tập trung vào tài khoản của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước vào cuối ngày làm việc.

“Công tác phối hợp thu đã giúp KBNN thực hiện được mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của Chính phủ, đồng thời giảm thiểu tối đa khối lượng công việc liên quan đến tổ chức thu NSNN bằng tiền mặt cho KBNN, tạo điều kiện cho KBNN tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các NHTM thông qua phối hợp thu đã mở rộng được lượng khách hàng và nâng cao vị thế với khách hàng. Người nộp thuế có thể nộp thuế ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào trong ngày qua các dịch vụ thanh toán của hệ thống NHTM”, ông Dương Thanh Bình chia sẻ.

Đặc biệt, người nộp thuế được hưởng lợi ích từ việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, người nộp thuế được mở rộng thêm thời gian và không gian thực hiện thủ tục nộp NSNN, được lựa chọn dịch vụ thanh toán hiện đại, đa dạng như: thực hiện nộp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, dịch vụ thanh toán điện tử của NHTM (ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán); Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (đối với một số khoản thu NSNN như: thu phạt giao thông, một số khoản phí, lệ phí).

Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức giảm được phí thanh toán khi nộp tại các NHTM có tài khoản chuyên thu của KBNN. Thông qua các hình thức thu nộp NSNN hiện đại, các doanh nghiệp được thông quan hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Tăng cường trao đồi dữ liệu thu

Theo ông Dương Thanh Bình, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN, thời gian tới, KBNN Cần Thơ sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác mở rộng phối hợp thu với hệ thống các NHTM, KBNN Cần Thơ thực hiện ký kết mở rộng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Đối với các NHTM đang phối hợp thu, KBNN Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục, quy trình phối hợp thu NSNN, kịp thời phát hiện những thủ tục không hợp lý, cải tiến theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

KBNN Cần Thơ cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin dữ liệu thu NSNN giữa KBNN, cơ quan thu và các NHTM trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phối hợp thu để việc thực hiện quy chế phối hợp thu NSNN ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan thuế, KBNN, NHTM và người nộp thuế.

Đặc biệt, đại diện KBNN Cần Thơ cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các NHTM trên địa bàn. Thực hiện tốt việc phối hợp thu với các NHTM, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu NSNN theo hướng thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp thuế, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu; từ đó góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.