5 mục tiêu trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm 2023

5 mục tiêu trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, ngành Chứng khoán sẽ tập trung ưu tiên triển khai 5 mục tiêu trọng tâm.
Ngành Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023

Ngành Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023

Dù năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Chứng khoán sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm giúp thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển thực chất, bền vững hơn, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt, sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao cho ngành Chứng khoán tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán tận dụng những vận hội mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán tận dụng những vận hội mới

Tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2021 diễn ra ngày 4/1/2021 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tập trung nỗ lực, tận dụng thời cơ, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, tận dụng những vận hội mới, hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh.
Ngành Chứng khoán thiết lập cấu trúc hệ thống thị trường tài chính Việt Nam

Ngành Chứng khoán thiết lập cấu trúc hệ thống thị trường tài chính Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới toàn cầu chịu nhiều khó khăn và biến động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007, tác động tiêu cực của sự kiện Brexit; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; những bất ổn về địa chính trị tại một số khu vực, cũng như đại dịch cúm COVID-19… thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn không ngừng phát triển ổn định, an toàn và bền vững sau 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, trở thành một kênh đầu tư hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán

Đất nước ta bước vào năm 2019 trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, việc tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) bền vững, ổn định, hiệu quả qua đó, phát huy vai trò tạo vốn trung dài hạn cho nền kinh tế, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, tăng tính minh bạch của nền kinh tế trong thời gian tới là vô cùng quan trọng.