Ngành Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023

Long Vân

Dù năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Chứng khoán sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm giúp thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển thực chất, bền vững hơn, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt, sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao cho ngành Chứng khoán tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.

Ngành Chứng khoán sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.
Ngành Chứng khoán sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi giao tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, các giải pháp bình ổn thị trường được tổ chức thực hiện quyết liệt như: Yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán công bố số liệu giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán; Thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh đã được thị trường đánh giá cao, giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường...

TTCK Việt Nam năm 2022 chứng kiến số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán tiếp tục gia tăng kỷ lục. Xu hướng này phản ánh mức độ quan tâm của người dân đến kênh đầu tư chứng khoán ngày càng tăng và đầu tư chứng khoán đang trở thành một kênh đầu tư quan trọng bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống.

Trong năm 2022, sau khi thực hiện bán ròng trong quý I/2022, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu có động thái quay lại mua ròng mạnh trong những tháng cuối năm. Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 26.946 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Sự quay lại của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy định giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn của khối ngoại.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, ngành Chứng khoán sẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã chỉ đạo cho ngành Chứng khoán tại lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023.

Cụ thể, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, sửa đổi Luật Chứng khoán, các Luật, văn bản có liên quan; tiếp tục phát triển TTCK về quy mô, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của các tổ chức tham gia thị trường, chú trọng đổi mới, áp dụng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường.

Bên cạnh đó, trên cơ sở chiến lược ngành Tài chính, Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 khi được phê duyệt, để xây dựng một kế hoạch cụ thể, từ đó triển khai các hoạt động trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ngành Chứng khoán cũng sẽ đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch và thanh toán tạo điều kiện triển khải các sản phẩm mới và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư.

Tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, gắn với niêm yết trên TTCK để tăng quy mô và chất lượng hàng hóa cho TTCK.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và hoạt động lành mạnh của doanh nghiệp.