[Videos] Triển khai đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán năm 2021

Tuấn Phùng - Châu Giang

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững.

Xem thêm

Video nổi bật