VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGÀNH TÀI CHÍNH

Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới Bộ Tài chính số

Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới Bộ Tài chính số

Triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, hướng tới Bộ Tài chính số, thời gian qua, ngành Tài chính đã có nhiều đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Ngành. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của ngành Tài chính ngày càng được đánh giá cao.

Ngành Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách hành chính

Ngành Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách hành chính

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách, thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, ứng dụng hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021

Đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021

Năm 2021, dự báo đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc; căng thẳng bảo hộ thương mại dự kiến tiếp tục gia tăng; dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong xu thế đa dạng hóa chuỗi giá trị toàn cầu...

Dấu ấn của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trong lãnh đạo ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Dấu ấn của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trong lãnh đạo ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 8 năm qua, ngành Tài chính luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ.

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 3/2021

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 3/2021

Trong tháng 3/2021, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

Xây dựng các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến ngành Tài chính

Xây dựng các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến ngành Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bám sát chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phát động để xây dựng các phong trào thi đua của đơn vị; tăng cường xây dựng các gương điển hình tiên tiến, coi đây là trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 5/3/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ mới.

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 2/2021

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 2/2021

Trong tháng 2/2021, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

Ngành Tài chính chuyển mình thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Tài chính chuyển mình thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Tài chính luôn xác định, chuyển đổi số là cơ hội để Ngành đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá thực hiện cải cách quản lý, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng hành lang pháp lý và lộ trình chuyển đổi số ngành Tài chính (*)

Xây dựng hành lang pháp lý và lộ trình chuyển đổi số ngành Tài chính (*)

Để thích ứng với cuộc cách mạng Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và triển khai quá trình chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã sớm ban hành nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến chủ trương, chính sách và kế hoạch hành động của Bộ Tài chính nhằm chủ động tiếp cận CMCN 4.0, phục vụ phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số.

[Video] 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2020

[Video] 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2020

Trên cơ sở bình chọn của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí ngành Tài chính, Bộ Tài chính vừa công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2020.

Chú trọng xây dựng, phát triển hạ tầng số trong ngành Tài chính (*)

Chú trọng xây dựng, phát triển hạ tầng số trong ngành Tài chính (*)

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chú trọng chuẩn bị, xây dựng và phát triển kỹ lưỡng về hạ tầng số nhằm sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và thực hiện quá trình chuyển đổi số theo chủ trưởng của Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước Hà Giang tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Kho bạc Nhà nước Hà Giang tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 qua Kho bạc Nhà nước Hà Giang đạt 102,4% (14.966,4 tỷ đồng). Công tác kiểm soát chi cũng đạt một số kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 1/2021

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 1/2021

Ngay trong tháng đầu của năm 2021, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng 1/2021.

[Infographics] Ngành Tài chính đón nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

[Infographics] Ngành Tài chính đón nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Giai đoạn 2016-2020, ngành Tài chính vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng qua các phong trào thi đua yêu nước.

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính đảm bảo sự điều hành thống nhất và quản lý chặt chẽ nền tài chính quốc gia. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính để đáp ứng các nhiệm vụ trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế. Bài viết tập trung xem xét thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính giai đoạn vừa qua, từ đó đề xuất các khuyến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành trong thời gian tới.

Ngành Tài chính đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Ngành Tài chính đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Nhằm đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Ngành Tài chính đóng góp tích cực vào thực hiện

Ngành Tài chính đóng góp tích cực vào thực hiện "nhiệm vụ kép"

Năm 2020, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào thành công chung của đất nước

Ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào thành công chung của đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính–ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính sáng ngày 8/1/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngành Tài chính đã hoàn thành vượt mức, xuất sắc nhiệm vụ tài chính–NSNN năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020; đóng góp quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao

Ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao

Triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.