Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện đầy đủ cam kết với trái chủ

Hoàng Minh

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết và khẩn trương bố trí mọi nguồn lực để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và uy tín doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra các phương án trả nợ trái phiếu bằng cách cơ cấu lại nợ, xử lý tài sản đảm bảo, thỏa thuận phương thức thanh toán phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, doanh nghiệp phải tự thay đổi, chủ động xếp hạng tín nhiệm và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, tăng cường công khai minh bạch, công bố thông tin về tình hình của doanh nghiệp để lấy lại niềm tin của thị trường và nhà đầu tư.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, các Nghị định hiện hành của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã quy định đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trong việc thanh toán đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu; phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc nếu có vi phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu.

Thời gian vừa qua, các vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn của doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, những tin đồn thất thiệt trên thị trường tài chính và khó khăn của thị trường bất động sản cũng tác động đến niềm tin của nhà đầu tư.

Trước bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc với gần 40 doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tìm ra giải pháp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tăng tính thanh khoản của thị trường.

Cùng với đó, từ cuối năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính thường xuyên yêu cầu các doanh nghiệp phải ưu tiên thực hiện thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Trong năm 2023, khối lượng trái phiếu đáo hạn tương đối lớn. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực cân đối dòng tiền để thu xếp thanh toán đúng hạn, giữ uy tín với thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn thanh khoản có thể chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Do đó, để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại điều kiện cho doanh nghiệp có thêm thời gian xây dựng phương án tái cơ cấu nợ và hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, bổ sung và sửa đổi một số quy định nhằm giúp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể “thoát khó” trong giai đoạn trước mắt.

Theo đó, Nghị định quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể thay đổi thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản hợp pháp khác; thay đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu; giãn nợ trong vòng 2 năm trên cơ sở đàm phán và được sự đồng ý của nhà đầu tư.