Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” cho doanh nghiệp của DATC

Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua ban nợ Việt Nam (DATC); Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC về điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021, Thông tư số 42/2021/TT-BTC sẽ tiếp thêm động lực để DATC phát triển.
Tiếp thêm lực đẩy cho DATC phát triển

Tiếp thêm lực đẩy cho DATC phát triển

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021, Thông tư số 42/2021/TT-BTC, ngày 04/6/2021 của Bộ Tài chính được đánh giá là bước ngoặt quan trọng khi cụ thể hóa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Các chuyên gia nhận định, đây sẽ là lực đẩy để DATC phát huy vai trò, vị thế của mình trên thị trường mua bán, xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp.
Xác định rõ quyền và nhiệm vụ của DATC

Xác định rõ quyền và nhiệm vụ của DATC

Nghị định số 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ được đánh giá là bước đổi mới tăng thêm quyền, trách nhiệm cơ chế hoạt động cho Công tty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC tiếp tục cụ thể quyền và nghĩa vụ của DATC.
Tạo quyền chủ động cho DATC trong tổ chức, hoạt động

Tạo quyền chủ động cho DATC trong tổ chức, hoạt động

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 135/2015/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC.
Tạo vị thế mới, cơ sở pháp lý vững vàng hơn cho DATC

Tạo vị thế mới, cơ sở pháp lý vững vàng hơn cho DATC

Một số cơ chế đã được bổ sung, một số vướng mắc đã được tháo gỡ, phần nào giúp Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) có thêm điểm tựa pháp lý, thêm cơ chế để mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ quá trình cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính.
Tiếp thêm lực đẩy  cho DATC phát triển

Tiếp thêm lực đẩy cho DATC phát triển

Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2020/NĐ-CP được đánh giá là bước đột phá, nâng cao vị trí pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phát huy vai trò, thế mạnh của mình trên thị trường mua bán nợ.
Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2020, Nghị định số 129/2020/NĐ-CP, ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nêu rõ 04 nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận
Mở rộng quyền tiếp nhận nợ, tài sản để tiếp tục đầu tư cho DATC

Mở rộng quyền tiếp nhận nợ, tài sản để tiếp tục đầu tư cho DATC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Theo đó, Chính phủ đã mở rộng phạm vi hoạt động của DATC, trong đó có việc tiếp nhận nợ, tài sản để tiếp tục đầu tư hoặc xử lý thu hồi.