Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là mục tiêu hàng đầu

Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là mục tiêu hàng đầu

Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân trước những biến đổi khí hậu luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ nhiều năm nay. Theo đó, nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành và triển khai vào thực tiễn...
Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 11/1/2022, sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã hoàn hành chương trình đề ra, đồng thời bàn bạc, quyết nghị nhiều nội dung hết sức quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Quốc hội kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm nỗ lực vượt mọi khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Chiều ngày 11/1/2022, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 84,97 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Chiều ngày 08/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.
Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 13/11, sau 16 ngày làm việc, gồm 10,5 ngày làm việc trực tuyến và 5,5 ngày làm việc trực tiếp, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 2, hoàn thành các công việc đã đề ra.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Sáng ngày 13/11, phiên họp cuối của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022. Theo đó, tổng số thu NSNN là 1.411.700 tỷ đồng; Tổng số chi NSNN là 1.784.600 tỷ đồng; Mức bội chi NSNN là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP)...