Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, trong đó khẳng định nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; Lạm phát được kiểm soát; Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm... Tuy nhiên, trước những dự báo còn nhiều thách thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022.
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng đất đai

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng đất đai

Chiều ngày 10/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất đai.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng ngày 4/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 10/5/2022, nghị bàn nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị về thực hiện nghị quyết phát triển Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị về thực hiện nghị quyết phát triển Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị.