Bài 4: Nghiên cứu khoa học: Thừa lãng phí, thiếu ứng dụng

Bài 4: Nghiên cứu khoa học: Thừa lãng phí, thiếu ứng dụng

Được đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho mỗi đề tài, song nhiều đề tài khoa học không hoàn thành theo kế hoạch, phải gia hạn nhiều lần làm giảm đi tính cấp thiết của nghiên cứu. Thậm chí, nhiều đề tài sau nghiên cứu bị “xếp ngăn kéo”, không có giá trị ứng dụng trong thực tiễn…
Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập khối kỹ thuật ở Việt Nam

Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập khối kỹ thuật ở Việt Nam

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của trường đại học là một chủ đề luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều học giả trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong nỗ lực định vị vai trò của trường đại học trong xã hội. Bài viết đánh giá các hình thức, thực trạng thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, cơ chế chính sách và các kết quả đạt được ở các trường đại học công lập khối kỹ thuật ở Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ các mặt thuận lợi và hạn chế trong việc đưa các đề tài nghiên cứu khoa học vào trong đời sống thực tiễn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường nào được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ?

Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường nào được Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ?

Bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều 152 Luật Bảo vệ môi trường quy định các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ.
Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn ngành Hải quan

Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn ngành Hải quan

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đề nghị Hội đồng khoa học (HĐKH) Tổng cục tiếp tục đổi mới, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn, lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2023

Trong những năm qua, Trường Đại học Điện lực(EPU) đã không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy, đào tạo giảng viên, gắn kết đào tạo với thực hành, hợp tác với các doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động. Năm 2023, Trường Đại học Điện lực tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển sinh, dự kiến tuyển 3.650 chỉ tiêu với 5 phương án xét tuyển.
Hải quan Bình Dương gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

Hải quan Bình Dương gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn

Những năm qua, Hải quan Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu khoa học. Cục Hải quan Bình Dương đã đăng ký, thực hiện các đề tài, đề án có giá trị thực tiễn với đặc thù riêng tại đơn vị cũng như phù hợp với định hướng nghiên cứu của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.