Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở công nhân là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, các khu công nghiệp trên địa bàn có sự phát triển nhanh chóng, số lượng lao động trong khu công nghiệp tăng cao tạo ra sức ép lớn trong việc giải quyết nhà ở giúp người công nhân “an cư lạc nghiệp”. Mặc dù, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều sự quan tâm đối với vấn đề phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tuy nhiên kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Chính vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn tại nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.
 Quảng Nam thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Quảng Nam thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.
Nhà ở công nhân - nhu cầu lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế

Nhà ở công nhân - nhu cầu lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế

Trong giai đoạn TP. Cần Thơ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phu, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã phải tạm dừng hoạt động do không đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”. Bài toán về hỗ trợ DN xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân trở thành đề tài cần được quan tâm đúng mức và cần lộ trình quy hoạch, mời gọi đầu tư phù hợp trong giai đoạn hậu COVID-19.