Nhiều giải pháp góp phần cải thiện PCI

Nhiều giải pháp góp phần cải thiện PCI

Long An đang tổ chức các giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), quyết tâm đưa tỉnh nhà nằm trong nhóm 10 của cả nước.
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững tại Thái Nguyên

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững tại Thái Nguyên

Đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của nền kinh tế, tuy nhiên tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên năm 2021 đạt 6,56%. Tính chung cả giai đoạn 2016 – 2021, tốc độ tăng GRDP của Thái Nguyên tăng bình quân 9,4%/năm. Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng từ những chuyển biến tích cực của năng lực cạch tranh cấp tỉnh (PCI) Thái Nguyên. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, PCI của Thái Nguyên vẫn còn một số tồn tại cần có giải pháp cải thiện nhằm góp phần tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương

Những năm gần đây, với việc chủ động, sáng tạo thực hiện các khâu đột phá chiến lược, trong đó tập trung đổi mới toàn diện, căn bản về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả tích cực về môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; Đồng thời, thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư ngày càng hiệu quả. Để tiếp tục cải thiện chỉ số PCI, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp.
 Cần Thơ "mổ xẻ" môi trường đầu tư, kinh doanh

Cần Thơ "mổ xẻ" môi trường đầu tư, kinh doanh

Ngày 23/5, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 5 năm (2014-2019) trên địa bàn TP. Cần Thơ.
[Infographic] Cải cách hành chính: Điểm sáng của PCI 2018

[Infographic] Cải cách hành chính: Điểm sáng của PCI 2018

Chi phí không chính thức giảm, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, chính quyền cấp tỉnh năng động và sáng tạo hơn… là những đánh giá tích cực của khu vực doanh nghiệp tư nhân về cải cách thủ tục hành chính của các cấp chính quyền.