Tỉnh Khánh Hòa phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Tỉnh Khánh Hòa phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp (CN) phát triển, tạo nguồn thu bền vững. Đây chính là đòn bẩy then chốt để thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Trong suốt lịch sử phát triển của các nền kinh tế, công nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, là “chìa khóa” để tạo nên sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, phát triển công nghiệp là nội dung quan trọng, gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
Giải pháp tăng trưởng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Giải pháp tăng trưởng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cùng với chiến lược Zero Covid của Trung Quốc, các công ty thuộc ngành hàng công nghiệp hỗ trợ gặp nhiều khó khăn khi nhập khẩu nguyên, phụ liệu đầu vào cho sản xuất. Để gỡ nút thắt này, việc chủ động nguồn cung nguyên, phụ liệu trong nước được coi là “chìa khóa” giúp các ngành hàng duy trì sản xuất, tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại.
Cần sớm luật hóa về phát triển công nghiệp

Cần sớm luật hóa về phát triển công nghiệp

Trong giai đoạn chiến lược 10 năm, công nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần sớm có luật điều chỉnh để phát triển nền công nghiệp quốc gia bền vững, doanh nghiệp công nghiệp dù đã tham gia sâu vào sân chơi toàn cầu nhưng vẫn rất “cô đơn” vì chưa có luật.