Quảng Ngãi tập trung phát triển công nghiệp, đổi mới thu hút đầu tư

Theo Hiển Cừ/nhandan.vn

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều 7/7, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Theo đó, Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cụ thể, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa; hỗ trợ, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ (VSIP) Quảng Ngãi; chủ động theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất trong thời điểm hiện nay, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng, ngành hàng đang có lợi thế về nguyên vật liệu, thị trường. Thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025.

Đổi mới và triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án đầu tư có chất lượng theo danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025; kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công; rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà công sản, đấu giá tài nguyên khoáng sản nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn2022-2025 gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5-6%; các cấp, các ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ 4 lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

“Mỗi người, nhất là người đứng đầu dám chấp nhận và đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn, tức là cho mình cơ hội để tận dụng, phát huy hết khả năng của bản thân. Trước khi bắt tay triển khai một công việc gì thì cần chuẩn bị một tâm thế tốt, nhìn ra giá trị cốt lõi nhất của công việc. Có như vậy chúng ta sẽ không làm theo kiểu cho xong việc, mà làm sao cho hiệu quả, tối ưu”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ.