Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở công nhân là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, các khu công nghiệp trên địa bàn có sự phát triển nhanh chóng, số lượng lao động trong khu công nghiệp tăng cao tạo ra sức ép lớn trong việc giải quyết nhà ở giúp người công nhân “an cư lạc nghiệp”. Mặc dù, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều sự quan tâm đối với vấn đề phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tuy nhiên kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Chính vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn tại nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Với tỷ lệ 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiều 22/6/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.
Phát triển nhà ở đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho người dân

Phát triển nhà ở đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho người dân

Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô gắn liền với việc phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Điều này cũng góp phần ổn định thị trường bất động sản, nâng cao điều kiện ở của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, Hà Nội rất chú trọng đến công việc này.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở

Tốc độ gia tăng dân số cùng quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ thời gian qua đã và đang kéo theo nhu cầu nhà ở tại các đô thị, trong đó có Hà Nội, ngày một gia tăng. Đáp ứng nhu cầu và đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người dân, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây mới 44 triệu mét vuông nhà.