Hiệu quả từ sự phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế

Theo Diễm Thương/Báo Lâm Đồng

Để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm 2020 - 2021, thành công lớn nhất của Cục Thuế tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đó là tạo lập và phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn thể Nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách và thực sự trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành… Những kết quả khả quan đã đạt được minh chứng cho sự thành công của Quy chế phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế mà tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai.

Quy chế phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đã đem lại nhiều kết quả cao trong thu ngân sách địa phương. Ảnh: Diễm Thương
Quy chế phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế đã đem lại nhiều kết quả cao trong thu ngân sách địa phương. Ảnh: Diễm Thương

Theo báo cáo, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh Lâm Đồng là 9.425,7 tỷ đồng, đạt 114% dự toán Trung ương, đạt 101% dự toán địa phương và bằng 109% so năm 2019. 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu NSNN là 8.421,6 tỷ đồng, đạt 105% dự toán Trung ương, đạt 91% dự toán địa phương và bằng 125% so với cùng kỳ. 

Để đạt được kết quả đó, ngành Thuế Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm; chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế...

Đánh giá của Cục Thuế Lâm Đồng cho biết: Công tác phối hợp giữa các đội thuế với Ban Công tác Mặt trận và chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố trong công tác vận động Nhân dân nộp thuế, phí, lệ phí môn bài tại các điểm dân cư tập trung trở thành ngày hội thu thuế, phí và phong trào thi đua hàng năm được nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành công tác thu nộp thuế, phí trước thời hạn. Nhiều địa phương gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nên đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong quá trình phối hợp thực hiện, ngành Thuế Lâm Đồng luôn chủ động công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm... giúp cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tham gia giám sát hoạt động của cơ quan thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, người nộp thuế nắm rõ chính sách, pháp luật thuế để từ đó thực hiện quyền chủ động của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự giác chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế.

Để tiếp tục đạt được kết quả cao trong công tác phối hợp, cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế gắn với Cuộc vận động “Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai đề án “Nhân rộng, nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn. 

Với vai trò là thành viên của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, Tổ chống thất thu thuế ở cơ sở, cán bộ Hội LHPN luôn gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; gắn công tác kiểm tra, giám sát tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế với kết quả thực hiện phong trào của Hội. Hội đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trên chuyên mục “Phụ nữ Lâm Đồng thời kỳ đổi mới” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng định kỳ vào lúc 20h tối thứ Sáu tuần cuối tháng, trang thông tin điện tử của Hội, CLB Phụ nữ với pháp luật; tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến các chính sách thuế gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến cán bộ, hội viên, phụ nữ như: Luật thuế Thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trong kết quả đạt được, không thể không kể đến sự phối hợp của Hội CCB các huyện, thành phố đã bám sát định hướng của Thường trực Hội CCB tỉnh và cơ quan thuế địa phương để triển khai kịp thời những nội dung trọng tâm của công tác thuế năm 2020, 2021 đến Hội CCB các xã, phường, thị trấn. Thông qua giao ban, sinh hoạt thường kỳ của Hội để nắm bắt tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của gia đình hội viên và Nhân dân; từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo tiến độ thu thuế...

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Trong giai đoạn tiếp theo, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Hội CCB các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời, phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương.

Xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thể hiện qua việc tự kê khai, tự tính, và nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn. Song song đó, thực hiện công khai, minh bạch chính sách thuế, mức thuế khoán, thông tin người nộp thuế vi phạm, các trường hợp nợ đọng thuế... tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.